Garantie

Stalen tanks

Op de levering van een nieuwe tank in plaatstaal wordt een fabrieksgarantie gegeven van 10 jaar.

Hiervoor geldt:

 • De fabrieksgarantie geldt enkel op fabricagefouten.
 • De aanvangsdatum van deze garantie is de fabricagedatum van de tank.
 • De garantie voorziet de vervanging van de tank, dit zonder plaatsing en of toebehoren.
 • Het product dat wordt geïnstalleerd, dient te worden geplaatst en onderhouden, in overeenstemming met de meegeleverde instructies, anders vervalt de garantie.
 • De garantie is niet meer van toepassing wanneer de koper iets aan het geleverd goed veranderd heeft.
 • De garantie geldt niet op de buitenbekleding van de tank die niet of slecht onderhouden is.

Voor alle toebehoren (pompen, accessoires etc.) gemonteerd op de tanks van N.V. Michiels geldt de garantie van de fabrikant en of leverancier van dit toebehoren (2 jaar, behalve op filters).
Garantie op dit toebehoren geldt enkel voor de wisselstukken en niet op de kosten voor verzending, transport en niet op de uurlonen.
N.V. Michiels voorziet geen garantie voor gevolgschade of verlies. Het is aan de eigenaar om zich te verzekeren tegen eventuele schade en of verlies, veroorzaakt door overmacht of aangebracht door derden.

Vragen
Indien U vragen heeft kan U ons bereiken via:
E-Mail: info@michiels-ecotank.be
Telefonisch: + 32 (0) 13 77 12 42
Schriftelijk: NV Michiels, Wolfsdonksteenweg 63, BE -3201 Aarschot

Harlequin tanks

Op de producten:
10 jaar garantie
Voor opslagtanks voor mazout, tankstations voor diesel/mazout en opslagtanks voor afvalolie geldt het conformiteitsattest of het aankoopfactuur als bewijs van aankoop.
Voor opslagtanks voor Adblue en tankstations voor Adblue geldt het aankoopfactuur als bewijs van aankoop.

Op toebehoren van de brandstoftank:
2 Jaar garantie

Op leidingen (slang en aanzuigleiding):
90 dagen garantie

Op filters:
Geen garantie

De garantie is onderworpen aan volgende voorwaarden:

 • De tank moet geïnstalleerd worden door een bevoegd persoon en voldoen aan de wettelijke voorschriften.
 • De aanvangsdatum van de garantie is de facturatiedatum van het product.
 • De garantie wordt enkel toegekend aan de eerste koper. Het aankoopbewijs en het bewijs van jaarlijkse controle door een daartoe bevoegd persoon zijn nodig ingeval van schadeclaim.
 • Gedurende de garantieperiode worden alle onderdelen die defect zijn in vakmanschap of materiaal gratis vervangen of hersteld, naar eigen goeddunken.

Wat betreft uw product, de garantie dekt geen (en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor):

 • verbruiksartikelen, componenten items die niet door ons gemaakt zijn (zie fabrieksgarantie en de relevante componenten),
 • eerlijke slijtage,
 • iedere fout:
  • met betrekking op eventuele componenten die geen deel uitmaken van ons product;
  • of voorkomend uit een andere oorzaak dan defect in de originele afwerking of materialen;
  • of veroorzaakt door onjuiste installatie, onderhoud, verwaarlozing, verkeerd gebruik, onopzettelijke schade;
  • of veroorzaakt door wijziging of herstelling door U of een derde persoon, die niet erkend is als bevoegd hersteller;
  • of veroorzaakt door geen observatie of het niet toepassen van de wettelijke vereisten van de installatie en de bedieningsinstructies die van toepassing zijn op ons product.

In dit opzicht zouden we bijzondere aandacht moeten schenken aan het feit dat onze producten niet mogen gebruikt worden zonder extra bescherming tegen extreme temperaturen van onder de - 17°c en boven de 35°C.

Andere voorwaarden
Uw product mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor het ontworpen is.
Tevens dienen de gebruiksvoorwaarden van de installateur gerespecteerd te worden.
In de maximale mate zoals toegestaan door de wetgeving van het VK wordt de garantie gegeven rekening houdend met alle andere garanties, expliciet of impliciet bij wet, inclusief de volledige garanties van voldoende kwaliteitsvoorwaarden, aangepast aan een particulier gebruik, op voorwaarde dat deze garantie geldt bovenop uw wettelijke rechten wat betreft de defecte producten en niet zoals hier verder beschreven. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk tegenover U of elke andere derde persoon, hetzij contractueel, onrechtmatig (inclusief nalatigheid, schending van de wettelijke verplichtingen en in geval van overlijden), voor valse verklaringen (onschuldig of nalatig) voor vergoeding van een speciaal product, verlies, schade of gevolgschade.

Opgesteld door:
Harlequin Manufacturing Limited
21 Clarehill Road, Moira, Co. Armagh, Noord-Ierland BT67 0PB
T: +44 (0)28 9261 1077
W: www.harlequin-mfg.com
E: info@harlequin-mfg.com